Deelnemersreglement “Kanker te lijf met SAMEN BEWEGEN”

Algemeen

De “Kanker te lijf met SAMEN BEWEGEN” is een kleinschalig evenement van stichting RCVRY RUN (Recovery RUN). De stichting heeft een ANBI status. Op verschillende locaties in Nederland wil de stichting mensen getroffen door kanker op 1 en 2 juni 2024 samen laten bewegen, waarbij lopen centraal staat. Lopen in de breedste zin van het woord; wandelen, powerwalken, joggen of hardlopen. Er zijn geen startnummers, klassement, fondsenwerving of tijdregistratie en het is dus geen officiële wedstrijd. De winst zit in het in beweging komen. In de aanloop naar het SAMEN BEWEGEN kan er gekozen worden voor een 10 of 12 weken trainingstraject afhankelijk van de gekozen locatie.

Deelnemers

Patienten in of na een behandeltraject voor kanker worden verzocht om te overleggen met hun behandelteam of deelname verantwoord is. Na de inschrijving voor het trainingsprogramma ontvangt u een korte vragenlijst met betrekking tot eventuele bijwerkingen/lichamelijke klachten. Onze trainers kunnen hier rekening mee houden tijdens het trainingstraject. Deze vragenlijst is niet bedoeld als screening, daarvoor moet u bij uw medisch team zijn.

Deelnemers moeten een geldig legitimatiebewijs bij zich hebben. Deelnemers jonger dan 16 jaar moeten toestemming hebben van ouders/voogd.

Aansprakelijkheid

De stichting RCVRY RUN, de trainers en de beheerders van de locaties zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor enig letsel of enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere, indirecte of gevolgschade, die zou kunnen ontstaan of ontstaan is vooraf, tijdens of na afloop van bezoek aan of deelname aan het evenement en daarbij behorende trainingstraject. Dit geldt ook bij afgelasten of verplaatsen van het evenement, alsmede ongevallen, diefstal of welke schade dan ook.

De deelnemer dient zelf afdoende verzekerd te zijn tegen alle schade door hem aangebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP). Daarnaast dient de deelnemer te beschikken over een adequate ziektekostenverzekering.

Deelnemer moet verzekerd zijn voor deelname aan een sportieve prestatie. Indien de verzekeringsmaatschappij van de deelnemer dit heeft uitgesloten dient de deelnemer zich hiervoor apart te verzekeren.

Portretrecht

De deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke voor promotionele doeleinden van de organisatie, zijnde de Stichting RCVRY RUN, zonder daar een vergoeding voor te claimen.

Persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met dit deelnemersreglement stemt deelnemer in met de verwerking van hun persoonsgegevens, voor zover deze verwerking nodig is voor de lokale organisatie en Stichting RCVRY RUN. Alle persoonsgegevens worden door Stichting RCVRY RUN conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming vertrouwelijk behandeld. Met deze instemming kan deelnemer ook benaderd worden door Stichting RCVRY RUN met doelgerichte boodschappen gerelateerd aan het evenement.

Deelnemers hebben te allen tijde het recht op inzage in, en verwijdering van hun persoonlijke gegevens door contact op te nemen met stichting RCVRY RUN.

Voor vragen graag mailen naar samen2024@run.ifra.eu

Verklaring bij het inschrijven:

Ik heb kennis genomen van het reglement van de “Kanker te lijf met SAMEN BEWEGEN” en zal dienovereenkomstig handelen

Hierbij geef ik stichting RCVRY RUN toestemming om mijn mailadres te gebruiken voor het zenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen en berichten die te maken hebben met het evenement. De stichting RCVRY RUN zal dit adres niet doorgeven aan derden of voor andere doeleinden gebruiken.

Molenhoek, februari 2024