Cruciaal in de krachtmeting van je leven

Een van de eerste onderzoeken naar de relatie tussen bewegen en kanker stamt uit het jaar 1911. De belangrijke pionier James Ewing constateerde toentertijd een opmerkelijk verschil tussen verschillende bevolkingsgroepen in de samenleving: kanker leek minder grip te krijgen op de fabrieksarbeiders dan op de welvarende burgers. Het belangrijke onderscheid tussen beide groepen: lichamelijke arbeid. Waar het huidige advies rondom kanker vaak neerkomt op ‘neem vooral veel rust’, pleit Miranda Boonstra voor het tegenovergestelde. Modern onderzoek laat immers zien dat bewegen zowel voor, tijdens als na kanker belangrijk is.

Lees verder op de afbeeldingen hier onder of download de PDF bij Olijf (het artikel staat op pagina 6 e.v.).